Välkommen till Möja
och Möjahallen

 2016 års Möjalopps Resultat finns ute under länken resultat

Årsmöte Möja IF 18/4 Kl 19:00 I MöjaHallen

Mer Möja-info www.mojaturistinfo.se & www.moja.nu

Hallen ägs och förvaltas av Möja Idrottsförening (MIF).
Värmdö Kommun hyr lokalen för skol-, idrotts och föreningsverksamhet.
Kontakt: MIF c/o Undin Löka Räväng 573, 13043 Möja.
Tel 08-57164500,  hyra@mojahallen.sewww.mojahallen.se

PG: 430 76 56 - 1

Vi byggde Möjahallen